Det personlige billedsprog /afholdt

mød Arne Bro og Lotte Mik-Meyer på denne 5 dags workshop i Det personlige billedsprog

lørdag d. 7 november - 11 november, 2020
Kr.1800
Sign up

Kurset fokuserer på den enkeltes fortællers individuelle billedsprog, og undersøger hvordan fortællerens personlighed, egne metoder og særlige baggrunde kan tilbyde unikke måder at udtrykke sig på med billedet, lyset, rummet og karaktertegningen.

Lotte Mik-Meyer og Arne Bro har i 15 år undervist filminstruktører og tv-journalister her og i udlandet, med fokus på den enkelte fortællers unikke opfattelse og særlige bevægelses-og udtryksmåder. Arbejdsformen baseres på korte, daglige øvelser med kameraet, blandet med analyser og drøftelser af de personlige motiver og interessefelter, som den enkeltes billedsprog er præget af.

Lotte Mik-Meyer er cand.Scient soc. i Internationale Udviklingsstudier og dokumentarfilmsinstruktør (Return of a President, Det Arabiske Initiativ, Det vi ser, At tegne). Lotte Mik-Meyer er hovedlærer på Den Norske Filmskoles Masteruddannelse i konceptuel Dokumentarregi, og tidligereleder af programkvalitetsprojektet i DR. Lotte Mik-Meyer har undervist sammen med Arne Bro i Sydafrika, Vietnam, Holland, Slovenien og Danmark.

Arne Bro er oprindeligt dokumentarfilmsinstruktør, tidl. Prorektor for Den Danske Filmskole, og de sidste 25 år leder af Filmskolens Dokumentar- og TV-uddannelse.

Der må påregnes sene undervisningstimer og hjemmeopgaver om aftenen.

I kommer til at lave en række øvelser hvor I skal bruge kamera med lyd. Dette skal I selv medbringe. Har I ikke adgang til kamera så skriv det i ansøgningen så vi kan hjælpe dig med at det lånt et.

Vi har plads til 8 deltagere

Kurset starter lørdag d. 7. november og slutter onsdag d. 11. november. Den første dag skal I være opmærksomme på kurset starter kl. 16.00 og slutter kl. 22.00. Der vil være et par af de andre dage hvor du kan forvente at undervisningen fortsætter til kl. 20.00