INVITATION TIL STORMØDE OM NORDDOK II

Formålet med mødet er at afdække de respektive filmbranchers behov i forhold til støtte, distribution, kompetenceudviling og netværk, så styregruppen har det bedst mulige grundlag for at definere retningslinjerne for den kommende støtteordning.

Baggrunden for den nye støtteordning er, at der i den danske finanslov for 2021 blev afsat i alt 27,1 millioner kroner fordelt over 4 år (2021 – 2024) til initiativet. I finansloven for 2022 fremgår det, at midlerne skal anvendes som: “Tilskud til dokumentarproduktioner om Grønland, Færøerne og Danmark med det formål at udbrede viden om Rigsfællesskabet, samt tilskud til kompetence-og netværksopbygning af filmmiljøer i Grønland og Færøerne.”

I lighed med det tidligere Norddok støtteinitiativ administreres ordningen af Det Danske Filminstitut. Styregruppen for ordningen består af:

Naja Brandt, AC Fuldmægtig fra Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Naalakkersuisut

Tina í Dali Wagner, leder af Det Færøske Filminstitut (Filmshusið)

Claus Ladegaard, adm. direktør for Det Danske Filminstitut

Det er styregruppens håb, at så mange som muligt fra de to landes filmbrancher vil deltage, og bidrage med konkrete idéer og forslag til udformningen af Norddok II.

Med ønsket om et godt og produktivt samarbejde,

Styregruppen for Norddok II

TILMELDING

Mødet afholdes online 17. januar 2022

kl. 15.00 Danmark

kl. 14.00 Færøerne

kl. 11.00 Vestgrønland

Mødet forventes at vare 90 min. og vil foregå på dansk.

Tilmelding med for- og efternavn, jobtitel og firma/organisation skal ske senest 13. januar 2022 pr. mail til soerent@dfi.dk

-hvorefter der udsendes link til de tilmeldte.

Det vil i en kort periode efter mødet være muligt at indsende skriftlige kommentarer og forslag.

NB! FILMSHUSIÐ HOLDER ÅBENT SÅ HVIS DU ØNSKER AT DELTAGE I ONLINE MØDET HER ER DU MEGET VELKOMMEN. EFTER ONLINE MØDET KAN VI EVT. FORTSÆTTE DISKUSSIONEN.